நீங்கள் macOS ஐப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால்மேலும் வாசிக்க ...

விஞ்ஞானிகள் COVID-19 வழிவகுக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றனர்மேலும் வாசிக்க ...